Ujian Tesis

Salah satu peserta dengan predikat Cumlaude dapat menyelesaikan studi hanya ditempuh dalam waktu 1,6 tahun (18 bulan). Para penguji tesis terdiri dari Dr. Suparta, M.Ag (mantan direktur pascasarjana) selaku penguji 1, Dr. Iskandar, M.Hum (Direktur Pascasarjana) selaku penguji 2, dan Dr. Ahmad Fadholi. M.S.I selaku ketua sidang. Saat ujian yang bersangkutan sangat aktif menjelaskan teori yang digunakan, juga dapat mempertahankan hasil penelitiannya. Ujian yang berlangsung selama 1 jam akhirnya mendapatkan nilai terbaik. Ia adalah seorang guru yang bertugas di MAN Pangkalpinang.

Selamat kepada semua peserta ujian tesis,  semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain.

Barokallahu Lana Walakum

Leave a Comment

X